Food Safety UppDate

 
Food Safety UppDate – 9 maj 2019, Ultuna i Uppsala


Vår livsmedelskedja är i ständig förändring. Nya utbrott, nya risker och ny forskning. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

Food Safety Uppdate riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet, andra organisationer och Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

Anmäl dig

Datum & ort

9 maj 2019, Uppsala

Pris

2800 kr exkl. moms

Fika, lunch och middagsbuffé ingår i priset.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Teman under dagen:

- Livsmedelssäkerhet i framtidens livsmedelskedja - riskhantering för nya utmaningar
- Forskning inom livsmedelssäkerhet nationellt och internationellt – vad vet vi, vad vet vi inte?
- Nya livsmedel och och risker
- Aktuella utbrott och erfarenheter från utredningar - hur bör olika aktörer agera framåt
- Allergener - återkallelser och dess orsaker
- Nya studier kring matallergier
- Hur förebygga framtida utbrott av campylobacter
- Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
- Kemiska faror - ett helhetsgrepp kring befolkningens exponering via mat och dricksvatten

Några av de externa talarna är Beatrix Alsenius (Professor vid Institutionen för biosystem och teknolog, SLU), Ivar Vågsholm (Professor i livsmedelssäkerhet, SLU), Sofia Boqvist (Universitetslektor, SLU), Anders Glynn (Professor i toxikologi med inriktning livsmedel, SLU), Mats Lindblad (Agronomie Doktor, Smittskyddssamordnare, Livsmedelsverket), Anna Undeman Asarnoj (MD PhD, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska institutet), Maria Starkhammar (Allergolog och överläkare, Södersjukhuset SLL), Ingrid Hansson (Universitetslektor i Veterinärmedicinsk Bakteriologi SLU) och Kristian Sundström (PhD Agrifood Economics Centre).

Dagen leds av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, agronomer och grundare till Bergström & Hellqvist AB. 


Tid och plats:

9 maj 2019, kl. 10.00-17.00,
Ultuna i Uppsala, på Loftet i stenladugården.

Vi bjuder på middagsbuffé och underhållning i Kårhuset från kl. 17.00

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.