Egenkontroll i praktiken

Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med företagets egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt. Fokus läggs på att stimulera dig till egna reflektioner och ökad förståelse. Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i företagets egenkontroll. Från kursen får du även med dig användbara tips och verktyg för egenkontrollen. Under utbildningen beaktas relevanta branschriktlinjer.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, fika och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för eller är delaktig i att skapa och driva företagets egenkontroll för säkra livsmedel. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, motsvarande vår utbildning Livsmedelshygien i praktiken.

Syfte
Att ge dig kunskap om hur du kan arbeta med egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt i din verksamhet.

Innehåll
- Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
- Livsmedelsburna hälsofaror
- Flödesschema
- Faroanalys – att beskriva och bedöma hälsofaror
- Identifiera behovet av rutiner för säkra livsmedel
- Att utforma rutiner
- Dokumentation på rätt nivå
- Styrning och kontroll av kritiska hanteringssteg
- Att förankra rutiner hos personalen
- Förutsättningar för framgångsrik egenkontroll
- Uppföljning av att rutinerna fungerar
- Korrigerande åtgärder
- Lagstiftning och ansvarsförhållanden
- Branschriktlinjer

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.