Revisioner

Med utgångspunkt i en process- och helhetssyn kundens verksamhet utför vi förbättringsinriktade revisioner av kundens verksamhet ledningssystem.

Resultatet från revisionen analyseras och tillsammans kommer vi fram till lämpliga lösningar för att förbättra effektivitetkundtillfredsställelse, livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan och ledningssystemet.