Välkommen till Food Safety UppDate 2023!

Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

Teman under dagen är bland annat:

- Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier
- Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras
- Kemiska faror i livsmedelskedjan, fokus PFAS
- Riskbedömning av allergener
- Förpackningsmaterial och kemiska risker
- Växtbaserade livsmedel - vilka risker finns
- Modern teknik för säkra livsmedel och minskat svinn i livsmedelskedjan - överblick på möjligheter
- Att skapa och stärka en positiv kultur för kvalitet och livsmedelssäkerhet – ett gott exempel på ledarskap

Talarna är representanter för olika universitet, myndigheter och andra organisationer/företag.

Dagen leds av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, agronomer och grundare av Bergström & Hellqvist AB.

Här finner du programmet för Food Safety UppDate 2023.

Tid och plats:
Ultuna, Uppsala
11 maj 2023, kl. 9.30-17.00

Registrering från 9.00. Samordnad transport från centrala Uppsala kommer att anordnas. Vi bjuder på försommarbuffé från kl. 17.00 för de som önskar.

Önskar du anmäla dig och delta på plats i Uppsala? Klicka här.
Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du anmäla dig och delta live online via Zoom. Klicka här.

Har du frågor, kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.