Utbildningar live online hösten 2021 - livsmedelsindustri

Bergström & Hellqvist erbjuder flera olika utbildningar på distans live online under hösten 2021, t.ex i intern revision, BRC Food, FSSC 22000, ISO 28000, IFS Food, livsmedelssäkerhetskultur, märkning och HACCP. Erbjudande, gå 3 deltagare på en utbildning och betala för 2. 

Vi har anpassat upplägget för varje utbildning helt med tanke på deltagaren som sitter vid en skärm. Det handlar om allt från väl avvägda tider och raster, variation i presentationen samt olika metoder för att skapa interaktion och dialog.

Följande utbildningar erbjuds live online under hösten 2021:

Intern revision för BRC Food
21-22 september
9-10 november
7-8 december

Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000
15-16 september
27-28 oktober
24-25 november

Förstå och tillämpa BRC Food
25-26 augusti
12-13 oktober
1-2 december

Förstå och tillämpa IFS Food
7-8 september

Förstå och tillämpa FSSC 22000
7-8 september
19-20 oktober
7-8 december

Förstå och tillämpa ISO 14001
24 november

HACCP i praktiken
31 augusti
5 oktober
11 november
14 december

Fördjupning i HACCP
16-17 september
28-29 oktober
2-3 december

Märkning av livsmedel
16 september
23 november

Förstå och tillämpa IP Livsmedel
14 september

Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet
22 oktober

Förstå och tillämpa ISO 28000
21 oktober

Riskhantering matbedrägeri - VACCP
21 oktober

Riskhantering hot och sabotage - TACCP
22 oktober

Riskbaserad leverantörsrevision
29 september

Fördjupning för interna revisorer
9 november

Utbildningarna live online genomförs via Zoom, som är en smidig och säker app som är lätt att använda och den möjliggör interaktion på flera olika sätt, t.ex. grupparbeten.

Vill ni att vi genomför anpassade utbildningar live online för er organisation? Kontakta oss så berättar vi mer.