Utbildningar live online hösten 2020 – kontrollmyndighet

Bergström & Hellqvist erbjuder flera olika utbildningar live online på distans för dig som är livsmedelsinspektör. Under hösten har vi utbildningar inom HACCP. revisionsteknik, märkning, matbedrägerier (VACCP), sabotage och hot (TACCP), hälsofaror i livsmedel samt allergi och specialkost.

Vi har anpassat upplägget för varje utbildning helt med tanke på deltagaren som sitter vid en skärm. Det handlar om allt från väl avvägda tider och raster, variation i presentationen samt olika metoder för att skapa interaktion och dialog.

Följande utbildningar erbjuds live online under hösten 2020:

Revisionsteknik för inspektörer
24-25 november

HACCP för inspektörer
20 oktober
15 december

Allergi och specialkost för inspektörer
3 december

Märkning av livsmedel
10 december

Hälsofaror i livsmedel
5 november

Riskhantering hot och sabotage TACCP
22 oktober

Riskhantering matbedrägeri VACCP
23 oktober


Utbildningarna live online genomförs via Zoom, som är en smidig och säker app som är lätt att använda och den möjliggör interaktion på flera olika sätt, t.ex. grupparbeten.

Vill ni att vi genomför anpassade utbildningar live online för er organisation? Kontakta oss så berättar vi mer.