Utbildningar live online för måltidsverksamheter

Som en vanlig utbildning. Lärarledd, i realtid med dialog. 

Bergström & Hellqvist erbjuder nu utbildningar live online på distans för måltidsverksamheter. 

Upplägget för varje utbildning är helt med tanke på deltagare som sitter vid en skärm. Det handlar om allt från väl avvägda tider och raster, variation i presentationen samt olika metoder för att skapa interaktion och dialog.

Vanligast är att vi anpassar och utför utbildningsinsatserna enskilt för våra kunder inom offentlig sektor, t.ex. för måltidsverksamheter inom skola, vård och omsorg. 

Under hösten 2020 erbjuder vi dock även öppna tillfällen, som passar bra om det endast är några få från er organisation som behöver gå en utbildning.

Matallergi och allergikost
25 november

Egenkontroll i praktiken
1 december

Inspiration i matsäkerhet
9 december

Utbildningarna live online genomförs vanligtvis via Zoom. Det är en smidig och säker app för utbildningar. Den är lätt att använda och den möjliggör interaktion på flera olika sätt, t.ex. grupparbeten. 

Vill ni att vi genomför anpassade utbildningar live online för er organisation? Kontakta oss så berättar vi mer. Om andra önskemål finns på plattform kan vi även använda dessa, t.ex. Teams.