Ny utbildning: VACCP/sårbarhetsbedömning i praktiken

Bergström & Hellqvist AB lanserar en ny utbildning i VACCP/sårbarhetsbedömning. Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Därför är det viktigt att livsmedelsföretag har tillräcklig och aktuell kunskap om risker för att bli lurade, samt praktiska metoder för att bedöma och hantera risker relaterat till matbedrägerier.

Utbildningen VACCP/sårbarhetsbedömning i praktiken ger kunskap om matbedrägerier. Den utvecklar deltagarens praktiska färdighet att utveckla en VACCP/sårbarhetsbedömning, för att medvetandegöra, bedöma och styra risker där verksamheten är sårbar.

Kursen vänder sig till personer som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet med VACCP/sårbarhetsbedömning. Det är t.ex. nyckelpersoner inom kvalitet inköp, leverantörsrevisioner, produktutveckling, marknad och ekonomi.

Utbildningen genomförs företagsanpassad samt vid öppna tillfällen under hösten 2015, den 26 november i Göteborg och den 9 december i Malmö.