Ny utbildning - Förstå och tillämpa IFS Food

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. En del dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På vår nya utbildning ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta. 

Utbildningen är 1,5 dagar och första tillfället är i Stockholm 9-10 juni.

Kursen Förstå och tillämpa IFS Food vänder sig till de som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syftet är att ge deltagaren kunskap om kraven i IFS Food och hur standarden framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Det huvudsakliga innehållet i utbildningen är:
- Centrala begrepp i IFS Food
- IFS Food - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens ansvar och roll
- Hantering av resurser och personal
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Styrning av processer och produkter
- Mätning, analys och förbättring - process och metoder
- Säkerhetsaspekter
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IFS Food

Utbildningen kännetecknas av stor delaktighet hos deltagaren. Föreläsningspass varvas med övningar och diskussioner kring hur standardens krav kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt.

Anmälan och frågor:
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.