Ny onlineutbildning - Personalhygien i livsmedelsindustrin

Personalhygien i livsmedelsindustrin ger de kunskaper inom personalhygien som krävs för att arbeta i livsmedelsindustrin och med livsmedelstillverkning. Utbildningen är utmärkt för introduktion av ny eller tillfällig personal samt vid uppfriskning av kunskaperna hos befintlig personal. Rätt kunskap och rätt beteende hos alla bidrar till en god hygien och säkra livsmedel till konsumenterna.

Utbildningen behandlar:
- Allmänt om hygienkrav
- Handhygien
- Arbetskläder
- Smittrisk
- Personliga ägodelar
- Mat, dryck
- Quizzar och kunskapstest

Utbildningen passar både stora och små livsmedelsföretag inom alla typer av branscher.

Genom ett varierat upplägg får deltagaren ökade kunskaper inom ämnet. Den som fullföljer utbildningen och får godkänt på alla frågor får även ett intyg. Utbildningen tar ca 1-2 timmar att genomföra.

Du använder en vanlig webbläsare på datorn, läsplattan eller mobilen. I din egen takt, när och var du vill.

Bergström & Hellqvist AB utvecklar och breddar ständigt utbudet av onlineutbildningar för livsmedelsbranschen, som ett utmärkt komplement till fysiska utbildningar.