Food Safety UppDate i Uppsala 9 maj 2019

Food Safety UppDate – 9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

Vår livsmedelskedja är i ständig förändring. Nya utbrott, nya risker och ny forskning. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

Food Safety Uppdate riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet, andra organisationer och Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

Teman under dagen:

- Livsmedelssäkerhet i framtidens livsmedelskedja - riskhantering för nya utmaningar
- Forskning inom livsmedelssäkerhet nationellt och internationellt – vad vet vi, vad vet vi inte?
- Nya livsmedel och och risker
- Aktuella utbrott och erfarenheter från utredningar - hur bör olika aktörer agera framåt
- Allergener - återkallelser och dess orsaker
- Nya studier kring matallergier 
- Biosäkerhet - hur kan ett företag effektivt arbeta proaktivt och reaktivt
- Kemiska faror - ett helhetsgrepp kring befolkningens exponering via mat och dricksvatten

Några av de externa talarna är Beatrix Alsenius (Professor vid Institutionen för biosystem och teknolog, SLU), Ivar Vågsholm (Professor i livsmedelssäkerhet, SLU), Sofia Boqvist (Universitetslektor, SLU), Anders Glynn (Professor i toxikologi med inriktning livsmedel, SLU), Stein Bringeland (Group Biosecurity Officer, Scandi Standard), Mats Lindblad (Agronomie Doktor, Smittskyddssamordnare, Livsmedelsverket) och Anna Undeman Asarnoj (MD PhD, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska institutet).

Dagen leds av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, agronomer och grundare till Bergström & Hellqvist AB.

Tid och plats:
9 maj 2019, kl. 10.00-17.00
Ultuna i Uppsala, på Loftet i stenladugården.

Vi bjuder på middagsbuffé och underhållning i Kårhuset från kl. 17.00