Vinnare i vår tävling på Kostdagarna 2022

Bergström & Hellqvist var utställare på Kostdagarna, den 31 mars-1 april 2022. Vi ordnade en tävling med frågor och bollkastning.

De flesta av de 35 tävlande besvarade tävlingsfrågorna rätt och vinnarna fick därför utses genom utslagsgrenen bollkastning. Det var väldigt få poäng som skiljde vinnarna åt i bollkastningen så vi har valt att utöka antalet vinnare från 3 till 5 vinnare.

Vi gratulerar årets vinnare som får välja en valfri onlineutbildning:

  1. Martin Zetterström, Melleruds kommun
  2. Jennifer Ingemarsson, Högskolan Kristianstad
  3. Carina Aarenstrup, Region Västmanland
  4. Annika Wensing Stjerngren, Huddinge kommun
  5. Åsa Bäckström, Region Uppsala

Rätt svar på tävlingsfrågorna:

1.Vilka personalgrupper behöver ha kunskap om livsmedelsäkerhet?

- All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar mat

2.Lagstiftning uppdateras löpande. I mars 2021 tillkom ett nytt krav i EUs förordning 852/2004 om livsmedelshygien, vad handlar det nya kravet om?

- Livsmedelssäkerhetskultur

3.Vad finns i burken?

- Rapsfrö

I utslagsgrenen bollkastning på en poängtavla samlade de segrande i ihop mellan 70-85 poäng vardera.

Vi tackar alla som kom och träffade oss i montern!