Utkast på BRC Food utgåva 9

BRCGS har publicerat ett utkast på BRCGS Food utgåva 9 (BRC Food). Det kan laddas ned på deras sida 'Issue 9 revision'.

Genom at ta del av utkastet kan den som vill skapa sig en uppfattning om kommande förändringar i BRC Food.

Den som vill kan ta chansen att påverka kommande utgåva av BRC Food. BRCGS uppmuntrar till att ge feedback på dels de nya kraven i standarden och dels på revisionsprotokollet som utgör grund för tredjepartsrevisioner. Senast den 12 januari 2022 ska feedback kommit in till BRCGS.

Där efter är tidsplanen följande:

  • Augusti 2022 publiceras BRC Food utgåva 9 
  • 1 februari 2023 utförs certifieringar enligt utgåva 9