Uppdateringar i FSSC 22000

FSSC (Food Safety System Certification) har publicerat version 4 av certifieringsprogrammet FSSC 22000. Uppdateringarna berör bl.a. certifieringsprocessen, gradering av avvikelser och tilläggskrav. Uppdateringarna och de nya kraven börjar gälla från och med 1 januari 2018.

FSSC 22000 innefattar tre delar som ska behandlas som en helhet. Det är följande delar:

 • ISO 22000 - Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
 • Standard med branschspecifika krav på grundförutsättning (s.k. PRP), t.ex. ISO/TS 22002-1 som riktar sig till företag som tillverkar livsmedel
 • Tilläggskrav enligt FSSC

Tilläggskravens områden enligt FSSC 2000 version 4 är följande:

 1. Hantering av tjänster
 2. Ledning av personal
 3. Hantering av inköpt material
 4. Hantering av naturtillgångar (endast för animalieproduktion)
 5. Skydd av livsmedel (Food defense)
 6. Förebyggande av matbedrägeri (Food Fraud prevention)
 7. Produkters sammansättning (endast för foder till hundar och katter)
 8. Hantering av allergener
 9. Märkning av produkt
 10. Övervakning av omgivningsmiljö
 11. Användning av logotype

De har utvidgats med såväl nya krav som nya områden (kapitel). De nya kraven som riktar sig till livsmedelstillverkande företag och korsreferenser finns i dokumentet. I våra utbildningar Förstå och tillämpa FSSC 22000 och onlineutbildningen Lär känna FSSC 22000 kommer även de nya kraven att belysas samt hur de kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt. 

Global Food Safety Initiative (GFSI) kommer under 2017 att presentera nästa version (version 7) av Guidance Document som är utgångspunkt för att godkänna certifieringsprogram, såsom FSSC 22000 och BRC Food. Den nya versionen av Guidance Document kan komma att påverka tilläggskraven som presenterats ovan.

Under sommar/höst 2018 planerar ISO att publicera nästa version av standarden ISO 22000, som är en del i certifieringsprogrammet FSSC 22000. Det kommer att påverka alla företag som är certifierade.