Nyheternas dag med fokus nya BRC Food version 9

Det är en ständig utveckling av standarderna för livsmedelsbranschen. BRC-standarden har i nära nog 20 år tillämpats av svenska livsmedelsföretag som ett verktyg för att säkra produktkvaliteten och livsmedelssäkerheten. I augusti 2022 publiceras en ny version av BRC Food, version 9. På nyheternas dag kommer vi fokusera på de nya kraven i standarden och ge vår syn på hur de kan tillämpas på ett effektivt sätt.

På nyheternas dag kommer du att få veta mer om:
- BRC Food – förändringar i struktur och kapitel
- BRC Food – nya krav
- Att tänka på vid tillämpning av nya krav
- Aktuellt från BRC, övriga certifieringsprogram och aktörer

Nyheternas dag genomförs live online på följande datum:

23 september, kl. 9.00-12.00
11 november, kl 9.00-12.00

Seminariet leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com.