​Nya ISO 22000 är på gång

Det slutliga förslaget till ny ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet ligger nu för omröstning i ISO/TC 34/SC 17 Management systems for food safety. Röstningen är öppen till 25 april och ett positivt utfall innebär att den slutliga standarden kan publiceras redan i sommar 2018. 

ISO 22000:2018 kommer medföra en rad olika förändringar som ger aktörerna i livsmedelskedjan nya angreppssätt och utmaningar för att medvetandegöra och effektivt hantera risker förknippad med livsmedelssäkerhet, såväl på strategisk som operativ nivå. 

En rad olika begrepp har omarbetats och förtydligats, t.ex. begrepp som rör CCP, oPRP och PRP. Tydligare fokus finns nu på att förstå och beakta livsmedelssäkerhetsfaror, samt etablera tillräcklig styrning av dessa i livsmedelskedjan med syfte att skydda konsumenterna.

Likt andra ledningssystemstandarder, t.ex. ISO 9001 och ISO 14001, är en s.k HLS (High Level Structure) utgångspunkten för strukturen. Istället för i kapitel 4-8 kommer nu kraven ligga i kapitel 4-10:

4. Organisationens förutsättningar
5. Ledarskap
6. Planering
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda för ledningssystemet för livsmedelssäkerhet
10. Förbättringar av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet

Det slutliga förslaget som går till omröstning som ny standard kallas FDIS (Final Draft International Standard) och i den har även redaktionella korrigeringar gjorts av ISO centralt.

När ISO 22000:2018 är slutligt godkänd kommer även arbetet intensifieras med att uppdatera de sektorspecifika dokumenten som definierar krav på grundförutsättningar (PRP) i olika delar av livsmedelskedjan, t.ex. ISO/TS 22002-1 Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Tillverkning av livsmedel. De är tillsammans med ISO 22000 grundkomponenterna i certifieringar inom ramen för det allt mer använda certifieringsprogrammet FSSC 22000.

Rikard Hellqvist har deltagit i arbetet med nya ISO 22000 som medlem i den svenska arbetsgruppen SIS/TK435/AG01 Livsmedelssäkerhet. Bergström & Hellqvist AB är även aktiv i utvecklingen av internationella standarder som relaterar till grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet.