Ny vägledning - Guidance on authenticity of herbs and spices

I början av juni 2016 publicerades en ny vägledning Guidance on authenticity of herbs and spices. Den har tagits fram i ett samarbete mellan British Retail Consortium (BRC), Food and Drink Federation (FDF) och Seasoning and Spice Association (SSA) i samverkan med Food Standards Agency (FSA) och Food Standards Scotland (FSS).

Syftet med vägledningen är att utgör ett stöd i bedömning och hantering av risker för förfalskning och utbyte av torkade kryddor, kryddblandningar och örter. Vägledningen kan utgöra ett underlag i företags sårbarhetsbedömningar/sårbarhetsanalyser (VACCP) för torkade kryddor och örter. 

Vägledningen beaktar hela leveranskedjan, från jord till bord. I vägledningen finns bl.a. en schematisk bild över leveranskedjan, exempel på förfalskningar i olika delar i kedjan och hur de kan styras. Den ger exempel på förebyggande åtgärder och olika sätt för att verifiera statusen på kryddor och örter. Det finns även en lista på källor för vidare fördjupning.

Vägledningen lyfter fram betydelsen av förebyggande åtgärder för att hantera risker för förfalskning eller utbyte. Den delar upp de förebyggande åtgärderna i följande områden:

  • Tydliga produktspecifikationer
  • Genomarbetad leverantörssäkring
  • Särskilja produkttyper
  • Kunskap om marknaden
  • Förståelse för sårbarheten i leveranskedjan

I vägledning beskrivs även arbetssätt för att verifiera att de förebyggande åtgärderna fungerar, såsom kontroll och provtagning.

För att underlätta användningen av denna vägledning finns ett beslutsträd med frågor som hjälper användaren att tillämpa olika delar i vägledningen.

Företag bör tänka på att detta är en vägledning som kan utgöra ett stöd tillsammans med flera andra underlag vid sårbarhetsbedömningar och styrning av risker inom sårbarhet.