Ny utbildning - Riskbaserad leverantörsrevision

Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälja säkra livsmedel med rätt kvalitet. Det finns olika sätt att styra leverantörer, t.ex. genom avtal/kontrakt, specifikationer och krav på certifiering enligt vedertagna standarder. Vid egna leverantörsrevisioner finns en större möjlighet att utvärdera leverantören med inriktning på det som är viktigast för ert företag och era varumärken. 

Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

Utbildningen utvecklar förmågan att på ett riskbaserat sätt fokusera på rätt saker vid revision av olika typer av leverantörer samt öka tryggheten i processen för leverantörsrevisioner.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll vid revisioner av leverantörer t.ex. leverantörsrevisor inköpare och kvalitetsansvariga.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av leverantörsrevisioner
- Risker för livsmedelssäkerhet och matbedrägeri i leveranskedjan
- Program för leverantörsrevisioner, att leda och utveckla
- Metodik för att göra riskbaserade revisioner av leverantörer
- Underlag inför leverantörsrevisioner
- Standarder och vägledningar användbara i förberedelserna
- Att tänka på vid förberedelser, planering, genomförande, rapportering och uppföljning av en leverantörsrevision
- Att göra en leverantörsrevision med rätt fokus
- Hantera fallgropar och svårigheter vid leverantörsrevisioner
- Övningar i att förbereda och planera en leverantörsrevision

Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med revisioner, produktsäkerhet, kvalitetssäkring och livsmedelsföretag.