Ny utbildning - Förstå och tillämpa IP Livsmedel

Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad de lovar. Kraven ökar på att livsmedelsföretag ska kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. IP Livsmedel är en standard som används i Sverige och som ger en god grundcertifiering. En bra tillämpning av och en certifiering mot kraven i IP Livsmedel visar att företaget lever upp till lagkrav och hanterar risker relaterat till livsmedelssäkerhet, kvalitet och matfusk. 

Förstå och tillämpa IP Livsmedel erbjuder vi under hösten 2017:

25 oktober, Stockholm
16 november, Helsingborg
28 november 2017, Göteborg 


Syfte
Att ge kunskap om innehållet i IP Livsmedel och hur standarden kan tillämpas i företag som har en fysisk hantering av livsmedel, samt belysa vad som är viktigt i arbetet med system för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Utbildningen ska ge ett värdefullt underlag för företaget i det fortsatta arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet och för att uppfylla kraven i IP Livsmedel.


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet på företaget, t.ex. kvalitetsansvarig, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.


Innehåll
- IP Livsmedel – bakgrund, syfte och centrala begrepp
- IP Livsmedel – omfattning, struktur och kritiska punkter
- Genomgång av standardens kapitel och krav
- Tolkning och tillämpning av utvalda krav, t.ex:

  • Rutin för förebyggande underhåll
  • Leverantörsbedömningar
  • Sårbarhetsanalys
  • Märkning av färdigförpackade produkter
  • Test av spårbarhetssystem och återkallelseplan
  • Massbalansberäkningar
  • Kontroll av rengöringens effektivitet
  • Provtagningsplan och provtagning
  • Arbetssätt för egenrevison (internrevision)

- Certifieringsprocessen
- Nyheter i kommande version (2018) av IP Livsmedel
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IP Livsmedel
- Tips på stödmaterial, vägledningar och branschriktlinjer

Utbildningen har ett varierat upplägg där föreläsningspass varvas med övningar och reflektioner.