Ny handbok för BRC Food, utgåva 8

Bergström & Hellqvist kan äntligen publicerar handboken Förstå och tillämpa BRC Food. Den är för dig som snabbt vill lära sig tolka och förstå utgåva 8 av BRC Global Standard for Food Safety. I handboken finns en introduktion om BRC och standarden, våra kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kapitel och en praktisk snabbguide. Handboken är på svenska. 

Tidigare versioner av handboken har varit mycket uppskattade av olika funktioner inom livsmedelsindustrin, t.ex. kvalitetschefer och interna revisorer.

För den som önskar erbjuder Bergström & Hellqvist såväl öppna som anpassade utbildningar med utgångspunkt i BRC Food:
- Förstå och tillämpa BRC Food
- Intern revision för BRC Food
- HACCP i praktiken
- Fördjupning i HACCP
- VACCP och TACCP i praktiken