Nu finns ISO 22000:2018 på svenska

Nu är äntligen den svenska versionen av ISO 22000:2018 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet publicerad i en svensk översättning. Detta efter ett gott och gediget samarbete arbete i en liten arbetsgrupp inom SIS/TK435 Livsmedel och foder. 

Standarden är en central del av certifieringsprogrammet FSSC 22000, vilket tillämpas i en allt högre utsträckning i livsmedelsbranschen. Namnet på den svenska standarden, som även innehåller den engelska originalversionen, är SS-EN ISO 22000:2019 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar inom livsmedelskedjan (ISO 22000:2018). Den går nu att köpa via Swedish Standards Institute.

Rikard Hellqvist har deltagit i arbetet med nya ISO 22000 som medlem i den svenska arbetsgruppen SIS/TK435/AG01 Livsmedelssäkerhet. Bergström & Hellqvist AB är även aktiva i utvecklingen av internationella standarder som relaterar till grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet, bl.a. för transport och lagring.