Nu är ISO/TS 22002-5 Transport and storage här!

Nu är den efterlängtade ISO-standarden för transport och lagring i livsmedelskedjan publicerad. I ISO/TS 22002-5 Prerequisite programmes on food safety - Part 5: Transport and storage definieras kraven på  grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet för de viktiga länkarna i livsmedelskedjan som transporter och lagring utgör. 

Standarderna för grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan definierar de förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga inom en organisation och i hela livsmedelskedjan för att upprättahålla livsmedelssäkeheten. 

ISO/TS 22002-5 för transport och lagring utgör den sjätte standarden i ordningen avseende grundförutsättningar. De fem övriga är: 

ISO/TS 22002-1: Manufacturing
ISO/TS 22002-2: Catering
ISO/TS 22002-3: Farming
ISO/TS 22002-4: Food Packaging manufacturing
ISO/TS 22002-6: Feedproduction

ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet tillsammans med standarderna för grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan utgör stommen i det allt mer använda certifieringsprogrammet FSSC 22000.

Martina Görnebrand och Rikard Hellqvist från Bergström & Hellqvist AB har aktivt deltagit i arbetet med nya ISO/TS 22002-5 som medlemmar i den svenska arbetsgruppen för livsmedelssäkerhet inom SIS/TK435. Bergström & Hellqvist AB kommer även fortsatt vara aktiv i utvecklingen av internationella standarder som relaterar till grundförutsättningar och ledningssystem för livsmedelssäkerhet .