​Nu är det klart - ISO 22000:2018 är godkänd!

Röstningen inom ISO stängdes den 25 april och det slutliga utkastet ISO/FDIS 22000 röstades igenom med stor majoritet. Av de 53 länderna som röstade var det bara 3 länder som valde att rösta mot förslaget. Sverige röstade för. 

Den engelska versionen av standarden kommer att publiceras under sommaren och den svenska översättningen under hösten. 

Vi ser nu fram mot att den nya standarden kommer tillämpas som ett värdefullt ledningsverktyg i organisationer i hela livsmedelskedjan, för en proaktiv och effektiv hantering av risker relaterade till livsmedelssäkerhet.

Nyheternas dag - med fokus på nya ISO/FSSC 22000 arrangeras av Bergström & Hellqvist under september-oktober. Då får du du ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om de nya kraven och hur de kan tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

21 sep 2018, Stockholm/Arlanda (kl 9.30-12.30)
28 sep 2018, Malmö (kl 9.30-12.30)
12 okt 2018, Göteborg (kl 9.30-12.30)

Rikard Hellqvist har deltagit i arbetet med nya ISO 22000 som medlem i den svenska arbetsgruppen SIS/TK435/AG01 Livsmedelssäkerhet. Bergström & Hellqvist AB är även aktiva i utvecklingen av internationella standarder som relaterar till grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet.