IFS Food version 7 är publicerad

Tidigare i oktober publicerade IFS version 7 av sin standard IFS Food. Certifieringsprogrammet som tillämpas allt mer inom svensk livsmedelsindustri har anpassats till GFSI Benchmarking Requirements version 2020.1 samt livsmedelslagstiftningen i EU och USA (FSMA).

Certifieringsrevisioner mot IFS Food version 7 kan ske från med den 1 mars 2021 och kommer vara obligatorisk för alla certifierade företag från och med den 1 juli 2021.

Nytt med version 7 är att minst var tredje certifieringsrevision ska utföras oannonserad.

Det fullständiga namnet på standarden är nu IFS Food Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and quality. Strukturen i IFS Food version 7 är i stort sett den samma som i version 6.1. Kapitlet om genetiskt modifierade organismer har tagits bort. Den som använt IFS Food version 6.1 kommer således att känna igen sig i strukturen, men även i kraven.   

Det finns några intressanta förändringar i kraven värda att belysa. Bland annat att det nu finns krav på att högsta ledningen i policyn ska åta sig att verka för en god kultur för livsmedelssäkerhet och även bryta ner det i mål. Kravet på policyn är renodlad i linje med standardens syfte och innehåller inte längre krav på miljö, hållbarhet och etik. Begreppet CP har ersatts med benämningen ’other control measures’ i avsnitt för HACCP.

Bergström & Hellqvist erbjuder öppna och anpassade digitala utbildningar live online i IFS Food och utför även revisioner på uppdrag av våra kunder.