Food Safety UppDate, 4 maj 2017

Det händer mycket inom livsmedelssäkerhet i vår omvärld hela tiden. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

Food Safety UppDate är en temadag som riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

Food Safety UppDate är för oss som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

Passa på att lyssna och interagera med intressanta talare från universitet, organisationer och företag. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

Teman under dagen:

  • Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier
  • Forskning inom livsmedelssäkerhet nationellt och internationellt – vad vet vi, vad vet vi inte?
  • Nytta och kostnader med åtgärder och program för livsmedelssäkerhet
  • Aktuell forskning om patogena mikroorganismer i livsmedelskedjan, översikt och slutsatser
  • Analyser i livsmedelskedjan och hur de kan göras bättre och effektivare
  • Antibiotikaresistens – vilka risker finns med livsmedel?
  • Allergener och åtgärdsgränser
  • Utvecklingen inom standarder (GFSI, FSSC 22000 etc)

Några av talarna är Ivar Vågsholm (professor i livsmedelssäkerhet, SLU), Sofia Boqvist (universitetslektor, SLU), Peter Rådström (professor i teknisk mikrobiologi, Lunds universitet), Kristian Sundström (Fil doktor och utredare, Agrifood) och Oskar Nilsson (laboratorieveterinär, SVA).

Välkommen den 4 maj 2017 till Ultuna i Uppsala!