BRC Food version 8 är publicerad

I dag den 1 augusti publicerade British Retail Consortium den nya versionen av BRC Global Standard for Food Safety (version 8). Certifieringsrevisioner mot den nya versionen kommer att ske från och med den 1 februari 2019. 

Några centrala nyheter i standarden är:
- Främjande av av kultur för produktkvalitet i organisationen
- Utökade krav på analys av anläggningsmiljön (environmental monitoring)
- Utvecklade krav på system för för säkerhet
- Tydliggörande av krav i zonerna high-risk, high-care and ambient high care

Nyheternas dag - med fokus på nya BRC Food arrangeras av Bergström & Hellqvist under september-oktober. Då får du du ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om detaljerna i de nya kraven och hur de kan tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

18 sep 2018, Arlanda (kl 9.30-12.30)
5 okt 2018, Göteborg (kl 9.30-12.30)
16 okt 2018, Malmö (kl 9.30-12.30)