Nyheter

 • Ny version av IP Livsmedel

  Den 1 januari 2021 ersatte standarden IP Livsmedel 2021:1 den tidigare versionen IP Livsmedel 2018:1. IP Livsmedel är en svensk grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet som utvecklas och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. För att bli leverantör åt många företag inom exempelvis dagligvaruhandeln krävs denna minst denna certifiering eller motsvarande.
  Läs mer

 • Codex Alimentarius - Nya allmänna principer för livsmedelshygien och HACCP

  ​I slutet av 2020 publicerade Codex Alimientarius ett uppdaterat dokument för nya allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP. Det utgör grunden för lagstiftning och standarder inom livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet över hela världen.
  Läs mer

 • Nya FSSC 22000 version 5.1 är publicerad

  Den 3 november 2020 publicerade FSSC 22000 version 5.1 av sitt certifieringsprogram. Från och med 1 april 2021 ska kraven i denna version vara uppfyllda.
  Läs mer

 • IFS Food version 7 är publicerad

  ​Tidigare i oktober publicerade IFS version 7 av sin standard IFS Food. Certifieringsprogrammet som tillämpas allt mer inom svensk livsmedelsindustri har anpassats till GFSI Benchmarking Requirements version 2020.1 samt livsmedelslagstiftningen i EU och USA (FSMA). Certifieringsrevisioner mot IFS Food version 7 kan ske fr.o.m den 1 mars 2021 och kommer vara obligatorisk fr.o.m den 1 juli 2021.
  Läs mer

 • Nya utbildningar live online - Intern revision för BRC Food och FSSC 22000

  Har ni behov av att utbilda interna revisorer? ​Vi breddar nu vårt utbud för utbildningar live online med utbildningar i intern revision för BRC Food och ISO/FSSC 22000.
  Läs mer

 • Nya handboken Förstå och tillämpa ISO 22000 är här!

  Äntligen! Bergström & Hellqvist publicerar nu sin nya version av handboken Förstå och tillämpa ISO 22000. Handboken innehåller våra kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kapitel, en praktisk snabbguide samt beskrivning av ledningsprinciper. Perfekt för dig som snabbt vill lära dig tolka och förstå ISO 22000:2018 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
  Läs mer

 • Ny onlineutbildning - Lär känna FSSC 22000, version 5

  ​Nu finns onlineutbildningen Lär känna FSSC 22000, version 5. Den ger dig en kärnfull inblick i de krav som finns i certifieringsprogrammet FSSC 22000 version 5.
  Läs mer

 • Nu är ISO/TS 22002-5 Transport and storage här!

  ​Nu är den efterlängtade ISO-standarden för transport och lagring i livsmedelskedjan publicerad. I ISO/TS 22002-5 Prerequisite programmes on food safety - Transport and storage definieras kraven på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet för de viktiga länkarna i livsmedelskedjan som transporter och lagring utgör.
  Läs mer

 • Ny handbok för BRC Food, utgåva 8

  ​Bergström & Hellqvist kan äntligen publicerar en handbok på svenska om BRC Food utgåva 8, ​Förstå och tillämpa BRC Food. Den är för dem som snabbt vill lära sig tolka och förstå standarden. Handboken är på svenska. ​ ​Handboken är uppskattad av olika funktioner inom livsmedelsindustrin, t.ex. kvalitetschefer och interna revisorer.
  Läs mer

 • Vi söker en ​utbildare och konsult i livsmedelssäkerhet

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara utbildare och konsult inom hygien och livsmedelssäkerhet för måltidsverksamheter. I rollen som konsult ingår även att sälja in tjänster och utbildningar. Du kommer att utbilda inom livsmedelshygien, matallergi och allergikost, livsmedelssäkerhet och HACCP. Du kommer även att bistå kunderna med att utveckla HACCP-baserade egenkontrollprogram.
  Läs mer