Blogg

 • Campylobacter – hög förekomst i Sverige och resistensutveckling i Europa

  ​2016 var ett år i campylobacter-infektionernas tecken. Antalet smittade människor i Sverige var betydligt fler än tidigare. De senaste fem åren har antalet personer som insjuknar i campylobacter-infektion i Sverige fördubblats. Ökning av antalet infektioner i kombination med ökad antibiotikaresistens är ingen lyckad kombination.
  Läs mer

 • Listeria fortsatt oroande patogen i Europa och i Sverige

  EFSA publicerade strax innan julen 2016 sin zoonosrapport för 2015. Rapporten visar att Campylobakter och Salmonella är de zoonoser som orsakar överlägset flest livsmedelsburna sjukdomsfall. Campylobakter är den fortsatt vanligaste livsmedelsburna zoonosen i Europa. Salmonellainfektionerna fortsätter att vara nummer 2. Stor uppmärksamhet i rapporten ges också åt statistiken kopplad till Listeria.
  Läs mer

 • ​”Kladdkakedomen" står fast

  I december förra årets fälldes en kökschef för att ha orsakat en matgäst en allvarlig allergichock. Allergichocken utlöstes av en kladdkaka som innehöll ägg trots att gästen i förväg skriftligen meddelat sin äggallergi. Kökschefen dömdes då enligt brottsbalken för vållande till kroppsskada samt skyldig att betala skadestånd. I oktober fastställde Göta hovrätt tingsrättens dom.
  Läs mer

 • ​Blir fler barn allergiska mot mat?

  Behoven av allergianpassad kost för barn i skola och förskola ökar. Det kräver resurser och många funderar kring hur storhushållen ska kunna möta den allt större efterfrågan. Intressant sammanhanget är att det idag bedrivs mycket forskning inom området matallergi.
  Läs mer

 • ​Missförstå inte livsmedelskontrollen av storhushåll

  Allt för ofta möter vi ansvariga i storhushåll som utgår från att det endast är den offentliga livsmedelskontrollen som kan bedöma om verksamheten erbjuder säker mat och följer lagstiftningen. De kan efter ett kontrollbesök uttrycka att de blev ”godkända”’ av livsmedelskontrollen, med utgångspunkt i att inspektören inte fann några avvikelser eller anmärkningar. Denna slutsats kan vara riskabel.
  Läs mer

 • Utbrott av Hepatit A kopplas till amerikansk cafékedja

  Ett stort utbrott av Hepatit A pågår just nu i USA. Smittan har primärt drabbat gäster på cafékedjan Tropical Smoothie Café fram till i början av augusti 2016. I dagsläget har 89 fall rapporterats i 7 delstater. Ungefär hälften har behövt läggas in på sjukhus, men inga dödsfall har hittills rapporterats. Inkubationstiden för Hepatit A är 15 till 50 dagar, så sannolikt kommer ytterligare fall.
  Läs mer

 • ​Bristande livsmedelssäkerhet är en dålig affär

  Sambandet mellan finansiell risk och risk för livsmedelssäkerheten med skadade eller sjuka konsumenter är i teorin glasklar. Trots detta tenderar livsmedelssäkerhet att få en nedprioriterad roll i många företag. Ett aktuellt och illustrerande exempel på hur bristande livsmedelssäkerhet kan få stora finansiella konsekvenser går att finna i den amerikanska restaurangkedjan Chipotle Mexican Grill.
  Läs mer

 • Hög risk med odeklarerade allergener i många nordiska produkter

  Under 2015 genomfördes ett kontrollprojekt inriktat på odeklarerade allergener i livsmedel. 10 % av produkterna som kontrollerades bedömdes vara felmärkta utifrån innehållet av allergena ingredienser. Så många som 3,2 % av produkterna hade en ingrediensförteckning som inte överensstämde med produktens recept. Alla aktörer i livsmedelskedjan kan och behöver göra mer för att skydda konsumenterna.
  Läs mer

 • ​Livsmedelsexportörer till USA - är ni redo för FSMA?

  Den nya livsmedelslagstiftningen i USA, Food Safety Modernization Act (FSMA), som publicerades i september 2015 medför nya krav på de livsmedelsföretag som exporterar livsmedel till USA. Det importerande företaget i USA ska visa att de livsmedel som företaget importerar uppfyller samma krav på livsmedelssäkerhet som de inhemskt producerade livsmedlen.
  Läs mer

 • Anmälningsplikt för fri-från livsmedel på väg bort

  ​Anmälningsplikt för fri-från livsmedel ser ut att försvinna när Sär-När-reglerna ändras. Livsmedelsverket har skickat ut en remiss med sina förslag på hur de befintliga nationella reglerna för livsmedel för särskilda näringsändamål, sk. Sär-När ska förändras. Förändringen sker för att anpassa reglerna till förordning (EU) nr 609/2013 (FSG-förordningen, Foods for specific groups).
  Läs mer