Skadade händer ökar risken för matallergi

Hur utvecklar vi matallergier? Det finns flertalet vetenskapliga studier som visar på att allergi mot mjölk, ägg och jordnöt hos barn kan utvecklas genom att skadad hud utsätts för allergenet i fråga. Huruvida sensibiliseringen hos vuxna kan ske via huden finns endast dokumenterat för latex som kan orsaka korsallergi mot frukt. Nu finns forskningsresultat som visar att vuxna personer med handeksem eller motsvarande kan utveckla matallergi via huden.

I Japan har en undersökning genomförts bland livsmedelsarbetare, som huvudsakligen arbetar i kök, för att se om det finns ett samband mellan handeksem och utveckling av matallergi. Resultatet visar att sannolikheten för en person med handeksem att utveckla matallergi ökar ju mer personen utsätts för ett allergen. Sambandet är tydligt hos livsmedelsarbetare. Ju svårare handeksem en person har desto större är sannolikheten att utveckla allergi. Kliniska undersökningar tyder på att kökspersonal som redan är överkänsliga kan förvärra sin allergi genom att regelbundet komma i kontakt med allergenet. I studien visar fisk, räkor och ägg på samband mellan hudirritation och allergi hos vuxna. Äpple, som många björkpollenallergiker är överkänsliga mot, visar däremot inte på någon statistisk signifikans i sensibilisering via huden.

Slutsatsen av forskningsresultatet är att skadad hud kan vara orsak till att vuxna utvecklar matallergier. I Sverige har ca 9 % av den vuxna befolkningen någon form av handeksem. Det innebär att nästan 1 av 10 som arbetar med livsmedel löper ökad risk att utveckla matallergi. Där utöver finns de som har andra problem, såsom sår på händer eller nariga händer, som gör dem känsligare i kontakten med livsmedel.

Rekommendationen till personer med handeksem är att undvika livsmedel som irriterar huden. Är det praktiskt möjligt om man arbetar med mat? En huvudregel är att använda redskap i så stor utsträckning som möjligt när vi rör vid livsmedel. Händer med sår, eller som på annat sätt har skadad hud, ska inte komma i kontakt med livsmedel. Däremot kan händerna komma i kontakt med livsmedlen i samband med diskhantering, rengöring, hantering av livsmedelsavfall etc. Många kan uppleva att händerna blir torra och lätt spricker p.g.a. frekvent handtvättning. Återfuktning av händerna med mjukgörande kräm lindrar hudirritation. Kan handskar i det här sammanhanget fylla dubbla syften genom att även skydda handen och därmed minska risken för att utveckla matallergi?

Fler studier inom området är att vänta och tillsvidare bör vi tänka över arbetssätt för att förebygga matallergier hos livsmedelsarbetare. Ett förebyggande arbete är motiverat, dels för att skydda den enskilda individen och dels för att minimera kostnaderna för att skydda matallergiker från oväntade allergiska reaktioner.