​Missförstå inte livsmedelskontrollen av storhushåll

Allt för ofta möter vi ansvariga i storhushåll som utgår från att det endast är den offentliga livsmedelskontrollen som kan bedöma om verksamheten erbjuder säker mat och följer lagstiftningen. De kan efter ett kontrollbesök uttrycka att de blev ”godkända”’ av livsmedelskontrollen, med utgångspunkt i att inspektören inte fann några avvikelser eller anmärkningar. Denna slutsats kan vara riskabel för konsumenten och kan även ge fel signaler internt om den kommuniceras till de som arbetar i verksamheten.

Ett kontrollbesök från livsmedelskontrollen i ett storhushåll omfattar vanligen endast några kontrollområden och den har ofta långa tidsintervaller mellan kontrolltillfällena. Det betyder att alla faror och dess styrning inte kan beaktas vid ett och samma kontrollbesök. Bedömningen sker sällan och kontrollen genomförs endast vid den tidpunkt när inspektören är på plats.

Det är varje storhushålls ansvar att alltid erbjuda säker mat. Det går alltså inte att vänta på att den offentliga kontrollen ska komma och bedöma om verksamhetens livsmedelssäkerhetsarbete är tillräckligt eller inte. Det krävs egna, strukturerade och kontinuerliga metoder.

Det som ligger till grund för alla storhushålls livsmedelssäkerhetsarbete är system för egenkontroll baserat på HACCP. Ett effektivt system är väl anpassat för verksamhetens omfattning och inriktning och det hålls aktuellt. Systemet används dagligen och är uppbyggt utifrån en relevant faroanalys. Kontinuerliga internkontroller och uppföljningar är det som ger ansvariga möjligheten att själva kunna bedöma graden av efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Lita på och låt det egna systemet för egenkontroll visa huruvida ditt storhushåll hanterar riskerna effektivt och erbjuder säker mat.

Vill du läsa mer om Livsmedelskontroll i storhushåll finns Kontrollhandbok Storhushåll på Livsmedelsverkets hemsida. De tre delarna i Kontrollhandboken uppdaterades i maj 2016 och dess syfte är att fungera som hjälpmedel för inspektörer vid den offentliga kontrollen av storhushåll. Det som är nytt i årets uppdatering är bland annat avsnitt om allergeninformation, hantering av råbiff och hamburgare som tillagas "medium rare" samt om kokningsrekommendationer för frysta importerade hallon. Detta är ämnesområden som självklart är lika intressant att läsa för dig som arbetar i storhushåll.