Matfusk är ständigt aktuellt

Matfusk, livsmedelsfusk eller matbedrägerier är ett reellt problem i hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Uppskattningar visar på att fusket med mat och dryck uppgår till 5-10% av den globala handeln med livsmedel. Matbedrägerier handlar om att en aktör avsiktligt fuskar i syfte att tjäna pengar. En utblick i världen visar på att matbedrägerier är ett ständigt aktuellt problem och situationen med Covid-19 har satt ett ökat tryck på livsmedelskedjan. Pandemin med Covid-19 har även försvårat övervakningen av matbedrägerier.

Den årliga rapporten för år 2020 från EU Agri-Food Fraud Network (EU FFN) and the Administrative Assistance and Cooperation system for Food Fraud (AAC-FF) visar på att matbedrägerier är ett utbrett och ständigt pågående problem inom EU. Sedan rapporteringssystemet startade 2016 har antalet fall fördubblats, från 157 fall år 2016 till 349 fall år 2020. Det är ett bevis på att arbetet med att förhindra matbedrägerier har intensifierats och att medlemsländerna stärker samarbetet för att upptäcka och förhindra det. Flest fall av matbedrägerier i EU under 2020 var inom följande livsmedelskategorier:

 • fetter och oljor
 • fisk och fiskprodukter
 • fjäderfäkött och produkter därav

Operation OPSON är en gemensam operation som drivs av Europol och Interpol och som är inriktad på matbedrägerier. I OPSON X under perioden december 2020 till juni 2021 var 72 länder delaktiga och genomförde 68 000 kontroller. I denna gemensamma insats beslagtogs drygt 15 000 ton olagliga livsmedel till ett värde av ca 54 miljoner euro. De livsmedelskategorier som det beslagtogs mest av i kvantitet under OPSON X var följande:

 • alkoholhaltiga drycker
 • kosttillskott och tillsatser
 • spannmål och produkter därav

EUs kunskapscenter för livsmedelsbedrägeri och kvalitet (KC-FFQ) publicerar månatliga rapporter om matbedrägerier i världen som baseras på den mediebevakning som kunskapscentret genomför. Rapporterna är inte fullständiga och alla fall av fusk som rapporteras är inte säkerställda av KC-FFQ. Enligt kunskapscentret är de livsmedel som det fuskas mest med följande:

 • olivolja
 • mjölk
 • honung
 • saffran
 • apelsinjuice
 • äppeljuice
 • vin
 • vaniljextrakt
 • fisk

Vilka livsmedel som det fuskats med mest förändras över tid och beror av olika anledningar, t.ex. hur lönsamt det är att fuska, specifika fall som upptäcks ett år, hur lätt det är att upptäcka fusk, vilka livsmedel som är i fokus vid kontroll och i vilken utsträckning länder rapporterar om upptäckta fall. Genom att ta del av det fusk med livsmedel som har skett historiskt kan vi troligen förutsäga kommande livsmedelsfusk.

För varje aktör i livsmedelskedjan gäller det att ha gjort sin sårbarbetsbedömning, även benämnd VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point), identifierat signifikanta risker för bedrägeri och styra eller kontrollera signifikanta risker. För att alltid vara redo på nya eller ökade risker för matbedrägerier behöver varje aktör ha en strukturerad och systematisk omvärldsbevakning samt samverkar med andra aktörer.

Bergström & Hellqvist har under flera år arbetat med utbildning och rådgivning i hantering av risker för matbedrägerier. Vår utbildning 'Riskhantering matbedrägerier, VACCP - live online' är en utmärkt möjlighet för den som önskar få en aktuell inblick inom området.