​Matförgiftningar kostar miljarder varje år

I USA insjuknar det varje år ca 48 000 000 människor på grund av dålig mat eller dryck. Drygt 128 000 behöver sjukhusvård och 3 000 personer dör till följd av matförgiftningar årligen. Uppgifterna som kommer från Centre for Disease Control (CDC) har även räknats om till kostnader för det amerikanska samhället på drygt 77 miljarder dollar per år. Med dagens dollarkurs (8,45 SEK/USD) motsvarar det ca 650 miljarder kronor per år. USA har 318 miljoner invånare och matförgiftningarna kostar därmed, i genomsnitt, drygt 17 200 kr per person och år.

De undersökningar som finns i Sverige gällande matförgiftningar brukar visa att det inom landet årligen matförgiftas ca 500 000 svenskar. Det finns inte lika aktuella beräkningar för kostnaderna för matförgiftningar i Sverige, som det gör för USA. I en gammal studie (Mat-Upp) från 1999 uppskattades den samhällsekonomiska kostnaden för en person som matförgiftas till 2 164 kr. Detta är en gammal siffra och lägre än 17 200 kr i räkneexemplet för USA. Om vi antar att matförgiftningarna i Sverige idag kostar någonstans mellan 2164 kr och 17200 kr per person, kan vi göra en uppskattning av den totala kostnaden. Beloppet landar på mellan 1,1 och 8,6 miljarder kronor per år för inhemska matförgiftningar i Sverige.

Hur merparten av matförgiftningarna kan förhindras finns det vetenskapligt grundad kunskap om. Problemet är att denna kunskap inte tillämpas tillräckligt väl i livsmedelskedjan som helhet. Konsumenterna inkluderade. Bättre system, arbetssätt och tillämpning rörande livsmedelssäkerhet hos alla aktörer i livsmedelskedjan borde sannolikt spara stora kostnader för det svenska samhället. 

Något att fundera på. Så här i budgettider.