​Många svenska barn undviker mat i onödan

Vi vet fortfarande alltför lite om födoämnesöverkänslighet hos barn och unga i Sverige. Många svenska barn undviker sannolikt mat i onödan. Forskare vid Umeå universitet har i en studie publicerad i Plos One tittat närmare på detta hos barn i norra Sverige.

Drygt 2500 familjer med barn i 11-12 årsåldern deltog i studien. Samtliga föräldrar fick besvara ett frågeformulär med frågor om barnets eventuella överkänslighet. Bland annat undersöktes om barnen undvek mjölk, ägg, torsk eller vete i mat på grund av allergi eller överkänslighet. Man efterfrågade också om barnen var läkardiagnosticerade med celiaki (glutenintolerans). Barnen som av föräldrarna rapporterades som överkänsliga mot mjölk, ägg, fisk eller vete (helt undvek dessa livsmedel på grund av överkänslighet), förutom de med diagnosticerad celiaki, bjöds in att delta i en kompletterande klinisk undersökning. I den kliniska undersökningen gjordes intervjuer med barn och föräldrar. En fysisk hälsoundersökning genomfördes och blodprover togs för att bl.a. analysera specifika IgE-antikroppar mot olika livsmedel. Barnen som uppfyllde kriterierna för allergi eller misstänkt allergi inbjöds även att delta i ett provokationstest. I slumpmässig ordning utsattes barnen för allergenet vid två tillfällen och placebo vid ett annat tillfälle.

4,8 % av barnen rapporterades vara allergiska mot mjölk, ägg, torsk eller vete i frågeformuläret som föräldrarna besvarade. I de kliniska undersökningarna kunde matallergi mot dessa allergen endast diagnosticeras hos 1,4 % av barnen i studien och i det slutliga provokationstestet var ännu färre, bara 0,6 % positiva för matallergi mot mjölk, ägg, torsk eller vete.

Av barnen som i frågeformuläret rapporterades vara allergiska mot mjölk, ägg, torsk eller vete bedömdes 29 % ha en äkta allergi (IgE-medierad), 40 % laktosintolerans, 12 % reaktion med okänd mekanism och hela 19 % ha en allergi som var bortvuxen.

Barnen som hade en bortvuxen allergi hade en tidigare övertygande bakgrund med överkänslighet mot de aktuella allergenerna, men kunde i studiens provokation tåla minst 100 ml mjölk eller en portion ägg, torsk eller vete utan symptom. Det här visar hur viktigt det är att i samarbete med medicinsk expertis regelbundet utvärdera barns allergi mot födoämnen. Risken finns annars att man i onödan utesluter födoämnen, något som både försvårar barnets vardag och ökar risken för näringsbrist.