Många ISO-certifikat blir det…

Nyligen presenterade ISO sin officiella årliga undersökning ISO Survey, som redovisar utvecklingen och fördelningen av antal certifikat för olika standarder för ledningssystem, t.ex. ISO 22000, ISO 9001 och ISO 14001.

Antalet ISO 22000-certifikat (ledningssystem för livsmedelssäkerhet) passerade under år 2014 30000 st och landade på 30500 st. Det är en ökning med 14% jämfört med 2013. Noterbart är den regionala fördelningen av ISO 22000-certifikat över världen. I East Asia och Pacific finns 46,7% (i antal, 14257 st) och i Europa 34,9% (i antal, 10654 st). Endast 1,9% av certifikaten finns i Nordamerika. I East Asia och Pacific är det, inte förvånande, Kina som dominerar med 10212 st ISO 22000-certifikat. Om vi tittar på top 3 länder i antal för Europa får vi intressant läsning. Grekland toppar listan på 1354 st, Italien är tvåa med 1214 st och på tredje plats är Rumänien med 1130 st certifikat. Antalet ISO 22000-certifikat i Sverige är 59 st.

Antal ISO 9001-certifikat (kvalitetsledning) är totalt 1138155 st i världen. Den årliga ökningen är blygsamma 1% jämfört med 2013. Antalet certifikat är störst i Europa med 42,5% (i antal, 476027 st) följt av East Asia och Pacific med 41,8% (i antal, 483710 st). I Europa ser top 3 ut som följer: Italien har flest ISO 9001-certfikat med 168960 st, på andra plats är Tyskland med 55363 st och trea är Storbritannien med 40200 st. I Sverige var antalet ISO 9001-certifikat 4998 st.

Antal ISO 14001-certifikat (miljöledning) är totalt 324148 st i världen. Den årliga ökningen är ca 7% jämfört med 2013. East Asia och Pacific är störst med 51,3% (i antal, 166441 st) och Europa därefter med 38,2% (i antal, 123842 st) av antalet certifikat. Top 3 länder i Europa är följande: Italien har flest ISO 14001-certfikat med 27178 st, på andra plats är Storbritannien med 16685 st och trea är Spanien med 13869 st. I Sverige var antalet ISO 14001-certifikat 3990 st. En tillväxt i antal ISO 14001-certifikat är trolig i och med den nya utgåvan av standarden och ökande krav på miljöhänsyn och hållbarhet.

Undersökningen visar att det 2014 totalt fanns 1609294 st utfärdade certifikat för ledningssystemstandarder inom olika områden. Data i studien bygger på frivilliga uppgifter från certifieringsorgan, så en viss osäkerhet finns. Undersökningen är dock den bästa som finns att tillgå inom området och certifieringsorganen som tillfrågas är alla ackrediterade av ackrediteringsorganisationer som är medlemmar i International Accreditation Forum (IAF).