Kontroll på allergenerna!

I Sverige är cirka 15 % av befolkningen överkänsliga mot mat. Livsmedelsverkets egen sammanställning av kontrollerna under 2020 visar att var åttonde restaurang kan inte ge rätt allergeninformation om maten. Allergener var också den tredje vanligaste orsaken till meddelande i RASFF i Sverige enligt den senaste sammanställningen från 2019.

Under år 2022 kommer Livsmedelsverket att lägga ett extra fokus på området allergener och allergenhantering i och med det samordnade kontrollprojektet ”Kontroll av allergena ingredienser”.

Undersökningar uppskattar att det årligen inträffar 400 000 oväntade allergiska reaktioner bland vuxna i Sverige och 600 mycket svåra allergiska reaktioner bland barn. Det rapporteras löpande om brister i hantering och bristande kunskap om allergener i media. Det har förekommit rubriker som ”Livsmedelsgrossist märkte fel – får betala 100 000” eller ”Kunskap om allergener brister på krogen”.

Att kunna servera säker mat till överkänsliga personer ställer höga krav på de som arbetar med mat. Verksamheterna måste ha koll innehållet i vad de köper in, att livsmedel förvaras och hanteras på ett säkert sätt samt att märkning och all annan information om livsmedlen är rätt. Det är några av de centrala förutsättningar som krävs för att den som är överkänslig ska få säker mat. Varje gång.

Alla måste ha koll. Att vi har koll på hur vi hanterar allergener i verksamheten och hur vi informerar om våra livsmedel är ett grundläggande krav och ständigt aktuellt.

Bergström & Hellqvist AB utvecklar och erbjuder utbildningar live online och onlineutbildningar inom matallergi och överkänslighet samt märkning av förpackade livsmedel.

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer.