​”Kladdkakedomen" står fast

I december förra årets fälldes en kökschef för att ha orsakat en matgäst en allvarlig allergichock. Allergichocken utlöstes av en kladdkaka som innehöll ägg trots att gästen i förväg skriftligen meddelat sin äggallergi. Kökschefen dömdes då enligt brottsbalken för vållande till kroppsskada samt blev skyldig att betala skadestånd till den drabbade gästen. Den dömde ansåg domen som orättvis då han inte personligen serverat kladdkakan och restaurangmiljön varit stressig. Därför överklagade han domslutet. Nu i oktober fastställde Göta hovrätt dock tingsrättens dom. Hovrätten var enig i sitt beslut.

I domen kan utläsas att ”Det måste vara känt för X som kökschef, att en födoämnesallergiker kan få kroppsskador som inte är ringa om denne äter något som han eller hon inte tål”. Eftersom gästen ändå serverats en kladdkaka med ägg i bedömer hovrätten att kökschefen varit försumlig. Domen betonar kökschefens ansvar för att gästerna inte skadas och tydliggör att okunskap och en stressig miljö inte är något att skylla på.