Hög risk med odeklarerade allergener i många nordiska produkter

Hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland ett kontrollprojekt inriktat på odeklarerade allergener. Projektet leddes av Livsmedelsverket och finansierades delvis av Nordiska ministerrådet. I projektet kontrollerades 351 produkter i kategorierna godis, choklad, bageriprodukter, hel- och halvfabrikat. Företagen som kontrollerades var producenter eller importörer av produkterna. Projektet tittade dels på hantering och märkning av allergena ingredienser och dels på provtagning och analys av allergener (mjölk, ägg, hasselnöt, jordnöt och gluten). Resultatet från projektet finns publicerat i rapporten 'Undeclared allergens in food - Food control, analyses and risk assessment'.

10 % av produkterna som kontrollerades i projektet bedömdes vara felmärkta utifrån innehållet av allergena ingredienser. Så många som 3,2 % av produkterna hade en ingrediensförteckning som inte överensstämde med produktens recept.

Mjölkprotein fanns i 12 % av produkterna som analyserades och som saknade mjölk i ingrediensförteckning och inte heller var märkt med ”kan innehålla spår av mjölk”. De flesta av dessa produkter var choklad och bageriprodukter. Risken att som mjölkproteinallergiker få en oväntad reaktion kan bedömas som överhängande i de produktsegmenten.

Anmärkningsvärt var att 12 % av livsmedelsföretagen som kontrollerades i projektet inte hade inkluderat allergener i sin faroanalys. Kanske är det en delförklaring till att så många produkter på marknaden är felmärkta.

I Livsmedelsverkets rapport 'Livsmedelsincidenter - Kvantitativ undersökning om konsumentbeteenden' 2013 uppgav 23 % av allergikerna att de fått en ofrivillig allergisk reaktion av livsmedel det senaste året. Resultaten från den här studien bekräftar att konsumentreaktioner av detta slag är sannolika med tanke på de felaktigheter som återfinns i märkningen av produkter på marknaden.

Felaktig allergimärkning kan orsakas av en mängd faktorer, allt från föroreningar av råvara eller från produktionsmiljön till dåliga rutiner för hur märkning tas fram och sätts på produkten. För att förbättra situationen behöver olika aktörer i livsmedelskedjan inse sin roll och ta sitt ansvar. Allt förebyggande arbete behöver baseras på en grundlig och tillräcklig faroanalys. Den offentliga kontrollen behöver utgå än mer från ett riskbaserat angreppssätt som även inkluderar allergener. Aktörer som levererar insatsvaror och material in i livsmedelskedjan behöver också beakta riskerna med allergenerna på ett systematiskt sätt. En grundlig faroanalys är väsentlig för att säkerställa att alla signifikanta faror styrs på ett tillfredsställande sätt. Utan styrning riskerar man svåra reaktioner hos konsument.