​Fryst majs bakom Listeriautbrott

Källan bakom det listeria-utbrott som pågått inom EU sedan 2015 tycks nu ha identifierats. Det rör sig om Listeria monocytogenes (serotyp IVb multi-lokus typ 6) som legat bakom 32 rapporterade sjukdomsfall varav 6 med dödlig utgång fram till mars 2018. Utbrottet har pågått i fem EU-länder; Sverige, Danmark, Finland, Österrike och Storbritannien. Utifrån den smittspårning som gjorts är fryst majs den mest sannolika källan bakom utbrottet. För flera av de drabbade patienterna har konsumtion av fryst majs eller grönsaksblandningar innehållande majs bekräftats. Den aktuella majsen har packats i Polen och odlats och bearbetats i Ungern. De berörda produkterna har nu återkallats.

EFSA har i slutet av mars publicerat en rapport om utbrottet.

Listeria monocytogenes kan orsaka allvarlig sjukdom (t.ex. blodförgiftning och hjärnhinneinflammation) hos riskgrupper såsom äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Dödligheten hos drabbade i dessa riskgrupper är ca 20-30%. Livsmedelsverket skriver sedan tidigare såhär om Listeria.

Listeria monocytogenes dör vid värmebehandling till 70°C. Ett sätt minska risken för Listeriainfektion är således att värmebehandla frysta grönsaker, fryst majs i synnerhet, särskilt i de fall de inte säljs som ätfärdiga produkter. För den som släpper livsmedel på marknaden är det relevant att ge konsumenten tillräcklig information för att kunna hantera produkten på ett säkert sätt. Instruktion om värmebehandling av frysta grönsaker som inte är att betrakta som ätfärdiga kan vara en sådan upplysning.

För den som lagar/serverar mat till känsliga riskgrupper, exempelvis äldre och sjuka bör man särskilt säkerställa att faroanalyser inkluderar även den här typen av livsmedel och att det finns tillräckliga rutiner för att styra faran Listeria monocytogenes i verksamheten.