​Felmärkta livsmedel ofta bakom återkallanden

Finska Livsmedelsverket Evira har sammanställt data över de livsmedel som återkallats i Finland under 2017. Totalt har myndigheten kännedom om 158 återkallelser vilket är en ökning med ca 20 % mot föregående år. Mest anmärkningsvärt är att 20 av återkallelserna (13%) under 2017 berodde på att produkter placerats i förpackning avsedd för annan produkt eller fått fel etikett. I dessa fall handlar det alltså inte om att märkningen varit felaktigt utformad eller bristfälligt korrekturläst utan om operativa märkningsfel. Märkningsbrister i allmänhet stod för 34 av 158 (22 %) av återkallelserna i Finland och var den enskilt vanligaste orsaken till återkallelser i Finland 2017. På andra plats kommer förekomst av sjukdomsframkallande bakterier. 74 % av produkterna som återkallades var av utländskt ursprung. Sannolikt har många av dem också sålts i Sverige.

Av de svenska återkallanden som kommunicerats officiellt via Livsmedelsverkets webbplats under 2017 (44 stycken) var även här den vanligaste bakomliggande orsaken odeklarerade allergener följt av förekomst av oönskade mikroorganismer.

Bergström & Hellqvist har tidigare skrivit om det nordiska projekt om allergenmärkning som genomfördes under 2015 under ledning av svenska Livsmedelsverket. 

Eftersom odeklarerade allergener kan innebära en livsfara för den som är matallergiker är det oroande att så många livsmedel i Norden fortsatt är felaktigt märkta -en viktig utmaning för livsmedelsbranschen att ta kontrollen över.