​Blir fler barn allergiska mot mat?

Behoven av allergianpassad kost för barn i skola och förskola ökar. Det kräver resurser och många funderar kring hur storhushållen ska kunna möta den allt större efterfrågan. Intressant sammanhanget är att det idag bedrivs mycket forskning inom området matallergi.

Australienska forskare har visat att kosten spelar roll för sannolikheten att utveckla matallergi. Ett ökat intag av kostfiber förändrar sammansättningen av mikroorganismer i tarmen. Det leder till att kostfiber bryts ned till korta fettsyror i större omfattning. Fettsyrorna bidrar till att immunsystemet inte överreagerar mot proteiner i maten. Även andra kostrelaterade faktorer tycks ha betydelsen för sannolikheten att utveckla matallergi. Forskningsgruppen har visat att ett ökat intag av kostfiber och vitamin A i maten tillsammans med en bra tarmflora kan skydda mot jordnötsallergi. Ytterligare forskning behövs för att bättre förstå samband mellan kost och matallergi. Kostrekommendationer och probiotika står i fokus.

Forskning i USA tyder också på att tarmfloran spelar en viktig roll. Barn med mjölkallergi har en större sannolikhet att växa från allergin om tarmfloran består av vissa specifika mikroorganismer. Det föranleder forskningsgruppens förslag om probiotisk behandling hos små barn med mjölkallergi för att främja en god tarmflora. Vidare visare forskningen att barn som under första levnadsåret har behandlats med antibiotika löper ökad risk att utveckla matallergi, som en följd av att den naturliga floran har rubbats. Risken att utveckla allergi ökade med ökat antal antibiotikabehandlingar.

Tidigare fanns rekommendationer i Sverige att utesluta livsmedel ur kosten det första levnadsåret, om allergier fanns i familjen. Rekommendationerna försvann i brist på vetenskapligt stöd. Nu bekräftar en brittisk studie att barn som får äta t ex nötter eller jordnötter i tidig ålder löper minskad risk (upp till 81 %) att utveckla allergi mot livsmedlet i fråga. Även en forskningsgrupp i USA har dragit samma slutsats. I Sverige pågår forskning om detsamma gäller för mjölk och ägg.

Kunskapen kring matallergier har förändrats mycket under de senaste tjugo åren. Med nya insikter kan vi förebygga matallergier. Sannolikt kommer vi få ta del av nya kostråd vilket inger hopp om att statistiken över antalet barn med matallergi ska vändas.