Allergener då, nu och i framtiden

Arbetet med att förstå allergener och varför vissa individer drabbas av att inte kunna konsumera alla livsmedel går framåt, men på en lång och delvis krokig väg.

Antalet allergiska individer ökar, men man vet ännu inte helt varför. Det finns publicerade rapporter som visar på sambandet mellan människans drastiskt minskande intag av fibrer i kosten, liksom förekomsten av mikroplaster i miljön. Båda har visats kunna ha en negativ påverkan på immunsystemet och stimulerat utvecklingen av allergier.

För ett antal år sedan var forskningens rekommendationer att vänta med att introducera allergena ämnen som jordnöt och ägg hos spädbarn till de uppnådde en högre ålder. Idag har vetenskapen helt vänt. De tidigare råden har i nya studier visats kunnat ha varit kontraproduktiva och kan i stället ha varit en bidragande faktor till att öka antalet jordnötsallergiska individer. Nyare studier har visat att introduktion av jordnötsallergenet behöver ske inom det första levnadsåret för att minska risken att utveckla allergi. Introduceras jordnöt efter första levnadsåret kommer ”tåget redan ha gått”. Att utsättas för sent för det allergena proteinet kommer inte längre ha någon förebyggande effekt. Så idag rekommenderas i stället en tidig introduktion till jordnöt.

Forskning visar också på att barn med atopisk dermatit löper högre risk att drabbas av matallergi senare i livet. Den påverkan som uppstår genom kliandet på huden skapar stimulering av delar i immunförsvaret vilka är drivande att orsaka en allergisk reaktion. En intakt hudbarriär liksom att tidigt utsättas för allergen genom kosten är idag de viktigaste kända faktorerna för att förebygga matallergier.

Allergener är ett hett samtalsämne och framsteg görs inom forskningen. Det talas också om att i framtiden kunna bota utvecklade matallergier. I dagsläget finns det en framarbetad metod för att bota jordnötsallergi genom oral immunoterapi hos barn i åldern 4-17 år. Metoden är godkänd av både FDA och EMA. Studier för andra åldersgrupper är pågående.

Även om forskningen går framåt är idag fortfarande det viktigaste rådet för allergiska individer att undvika vissa livsmedel liksom att få tillgång till akutmedicinering. Det livsviktiga forskningsarbetet fortsätter in i framtiden.

Anna Stark och Anna Westberg, på plats i Amsterdam på Food Allergy Forum