Press

 • Kontroll på allergenerna!

  I Sverige är cirka 15 % av befolkningen överkänsliga mot mat. Livsmedelsverkets egen sammanställning av kontrollerna under 2020 visar att var åttonde restaurang kan inte ge rätt allergeninformation om maten. Under år 2022 kommer Livsmedelsverket att lägga ett extra fokus på området allergener och allergenhantering i och med det samordnade kontrollprojektet ”Kontroll av allergena ingredienser”.
  Läs mer

 • Livsmedelssäkerhetskultur lagstiftas inom EU

  Den 3 mars 2021 signerade ordföranden i Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, ändringsförordningen (EU) 2021/382 som ändrar (EG) 852/2004 om livsmedelshygien. Ändringen innebär bl.a. att livsmedelssäkerhetskultur införs som lag. Detta ger en tydlig signal att livsmedelssäkerhet betraktas som en mycket viktig fråga inom EU och att reella problem måste hanteras.
  Läs mer

 • Utbildningar live online hösten 2021 - livsmedelsindustri


  Läs mer

 • Ny version av IP Livsmedel

  Den 1 januari 2021 ersatte standarden IP Livsmedel 2021:1 den tidigare versionen IP Livsmedel 2018:1. IP Livsmedel är en svensk grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet som utvecklas och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. För att bli leverantör åt många företag inom exempelvis dagligvaruhandeln krävs denna minst denna certifiering eller motsvarande.
  Läs mer

 • Codex Alimentarius - Nya allmänna principer för livsmedelshygien och HACCP

  ​I slutet av 2020 publicerade Codex Alimientarius ett uppdaterat dokument för nya allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP. Det utgör grunden för lagstiftning och standarder inom livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet över hela världen.
  Läs mer

 • Nya FSSC 22000 version 5.1 är publicerad

  Den 3 november 2020 publicerade FSSC 22000 version 5.1 av sitt certifieringsprogram. Från och med 1 april 2021 ska kraven i denna version vara uppfyllda.
  Läs mer

 • Utbildningar live online våren 2021 - livsmedelsindustri

  ​Bergström & Hellqvist erbjuder flera olika utbildningar på distans live online under vinter-vår 2021, t.ex i intern revision, BRC Food, FSSC 22000, ISO 28000, IFS Food, märkning och HACCP. Erbjudande, gå 3 deltagare på en utbildning och betala för 2. I vanlig ordning.
  Läs mer

 • IFS Food version 7 är publicerad

  ​Tidigare i oktober publicerade IFS version 7 av sin standard IFS Food. Certifieringsprogrammet som tillämpas allt mer inom svensk livsmedelsindustri har anpassats till GFSI Benchmarking Requirements version 2020.1 samt livsmedelslagstiftningen i EU och USA (FSMA). Certifieringsrevisioner mot IFS Food version 7 kan ske fr.o.m den 1 mars 2021 och kommer vara obligatorisk fr.o.m den 1 juli 2021.
  Läs mer

 • Utbildningar live online för måltidsverksamheter

  Som en vanlig utbildning. Lärarledd, i realtid med dialog. Bergström & Hellqvist erbjuder nu utbildningar live online på distans för måltidsverksamheter. ​Upplägget för varje utbildning är helt med tanke på deltagare som sitter vid en skärm. Det handlar om allt från väl avvägda tider och raster, variation i presentationen samt olika metoder för att skapa interaktion och dialog.
  Läs mer

 • Utbildningar live online hösten 2020 – kontrollmyndighet

  Bergström & Hellqvist erbjuder flera olika utbildningar live online på distans för dig som är livsmedelsinspektör. Under hösten har vi utbildningar inom HACCP. revisionsteknik, märkning, matbedrägerier (VACCP), sabotage och hot (TACCP), hälsofaror i livsmedel samt allergi och specialkost.
  Läs mer