Press

 • Nyheternas dag med fokus nya BRC Food version 9

  Det är en ständig utveckling av standarderna för livsmedelsbranschen. BRC-standarden har i nära nog 20 år tillämpats av svenska livsmedelsföretag som ett verktyg för att säkra produktkvaliteten och livsmedelssäkerheten. I augusti 2022 publiceras en ny version av BRC Food, version 9. På nyheternas dag kommer vi fokusera på de nya kraven i standarden och ge vår syn på hur de kan tillämpas.
  Läs mer

 • Ny version av ISO 28000

  I mitten på mars 2022 publicerade ISO en ny version av standarden för säkerhetsledningssystem ISO 28000 Security and resilience – Security management systems – Requirements. Den ersätter den tidigare standarden ISO 28000:2007 Specifications for security management systems for the supply chain.
  Läs mer

 • Höstens utbildningar för livsmedelsindustrin

  Välkommen till Bergström & Hellqvists utbildningar under hösten 2022! Utbilda dig i HACCP, intern revision, BRC Food, FSSC 22000, ISO 28000, IFS Food, livsmedelssäkerhetskultur och märkning. Erbjudande, gå 3 deltagare på en utbildning betala för 2.
  Läs mer

 • Vinnare i vår tävling på Kostdagarna 2022

  På Kostdagarna, den 31 mars-1 april 2022, var Bergström & Hellqvist utställare där vi ordnade en tävling med frågor och bollkastning. De flesta av de tävlande besvarade tävlingsfrågorna rätt och vinnarna fick därför utses med utslagsgrenen bollkastning. Det var väldigt få poäng som skiljde vinnarna åt så vi har valt att utöka från 3 till 5 vinnare.
  Läs mer

 • Utkast på BRC Food utgåva 9

  BRCGS har publicerat ett utkast på BRCGS Food utgåva 9. Den som vill kan ta chansen att påverka kommande utgåva av BRC Food. En slutlig version av utgåva 9 ska publiceras i augusti 2022.
  Läs mer

 • Matfusk är ständigt aktuellt

  Matfusk/-bedrägeri är ett problem i hela livsmedelskedjan. Uppskattningar visar på att fusket med mat och dryck uppgår till 5-10% av den globala handeln med livsmedel. En utblick i världen visar på att matbedrägerier är ett ständigt aktuellt problem. Vilka livsmedel som det fuskats med mest förändras över tid. Genom att ta del av matfusk historiskt kan vi troligen förutsäga kommande fusk.
  Läs mer

 • Vårens utbildningar för livsmedelsindustrin - live online!

  Bergström & Hellqvist erbjuder flera olika utbildningar på distans live online under våren 2022, t.ex HACCP, intern revision, BRC Food, FSSC 22000, ISO 28000, IFS Food, livsmedelssäkerhetskultur och märkning. Erbjudande, gå 3 deltagare på en utbildning och betala för 2.
  Läs mer

 • Kontroll på allergenerna!

  I Sverige är cirka 15 % av befolkningen överkänsliga mot mat. Livsmedelsverkets egen sammanställning av kontrollerna under 2020 visar att var åttonde restaurang kan inte ge rätt allergeninformation om maten. Under år 2022 kommer Livsmedelsverket att lägga ett extra fokus på området allergener och allergenhantering i och med det samordnade kontrollprojektet ”Kontroll av allergena ingredienser”.
  Läs mer

 • Livsmedelssäkerhetskultur lagstiftas inom EU

  Den 3 mars 2021 signerade ordföranden i Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, ändringsförordningen (EU) 2021/382 som ändrar (EG) 852/2004 om livsmedelshygien. Ändringen innebär bl.a. att livsmedelssäkerhetskultur införs som lag. Detta ger en tydlig signal att livsmedelssäkerhet betraktas som en mycket viktig fråga inom EU och att reella problem måste hanteras.
  Läs mer

 • Utbildningar live online hösten 2021 - livsmedelsindustri


  Läs mer