Allergi och specialkost för inspektörer - live online

Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. I den offentliga kontrollen är det väsentligt att inspektörerna gör en adekvat bedömning av livsmedelsföretags hantering av allergener och specialkost, samt ställer lämpliga krav för att säker mat kan serveras till olika konsumenter. 

Anmäl dig

Datum

16 apr 2024
kl 9.00-16.00

Pris

5200 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation och intyg.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om allergener och specialkost och hur de bör hanteras i ett livsmedelsföretag, samt vad man bör tänka på vid offentlig kontroll.

Innehåll
- Allergi och överkänslighet mot födoämnen
- Genomgång av de vanligaste allergikosterna och symptom, t.ex. celiaki/glutenintolerans, laktosintolerans, mjölkproteinallergi, baljväxtallergi och nötallergi
- Innehållsförteckning och märkning/presentation
- Moment och situationer som är förknippade med hög risk
- Rutiner för hantering av allergener och specialkoster (förvaring, beredning och servering)
- Att tänka på vid offentlig kontroll

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av en konsult som har flera års erfarenhet av arbete med specialkost, märkning, livsmedelssäkerhet och HACCP.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.