Livsmedelshygien i storhushåll

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedelshygien i storhushåll!

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien för säker mat. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska inom storhushåll samt vilken betydelse en god livsmedelshygien har för att minska riskerna. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet för säker mat.

Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

”Utbildningen är jättebra! Den är variationsrik med olika moment vilket gör utbildningen rolig och lättsam att
genomföra.”

Charlott Andersson Kostchef - Socialförvaltningen Jönköpings kommun
Köp med kort

Köp med faktura

Pris

580 kr exkl. moms per deltagare


Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.

Syfte
Att ge kunskap om olika hälsofaror och förståelse för en god livsmedelshygien för säker mat.

Kursens innehåll
Utbildningen består av fem olika delar:

Del 1
Matförgiftningar och allergiska reaktioner
Lagstiftning och ansvar
Centrala begrepp
Quiz 1

Del 2
Mikrobiologiska faror
Quiz 2

Del 3
Kemiska faror
Fysiska faror
Överkänslighet och allergier
Quiz 3

Del 4
Personalhygien för säker mat
Quiz 4

Del 5
God hygien för säker mat

Del 6
Avslutande kunskapstest
Tips till fördjupning
Avslutning och fördjupning

Du använder en vanlig webläsare på datorn, läsplattan eller mobilen. Utbildningsplattformen vi använder heter Coursio. När du gjort din beställning kommer du att få e-post med en länk samt inloggningsuppgifter till onlineutbildningen.

Ungefärlig tid för genomförande av utbildningen är 3-5 timmar.

Du har tillgång till kursen i 3 månader. En licens per deltagare.OBS! Du måste logga in med en egen e-postadress.