Lär känna HACCP

Välkommen till onlineutbildningen Lär känna HACCP - Codex Alimentarius!

Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken enligt Codex Alimentarius innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

"Korta, koncisa föreläsningar med en kunnig och pedagogisk föreläsare som förankrar teorin med praktiska exempel. Det är enkelt att göra återblickar i utbildningen."

Gunnar Olsson Supply Chain & Quality Manager - Micvac AB
Köp med kort

Köp med faktura

Pris

2800 kr exkl. moms per deltagare


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om HACCP. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, inköp, kvalitet, marknad, HACCP-grupp eller intern revisor.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper om HACCP-principerna enligt Codex Alimentarius.

Kursens innehåll
- Bakgrund motiv och centrala aktörer
- Centrala begrepp
- Översikt på HACCP-metodiken
- Inledande arbete
- Faroanalys
- Identifiera kritiska styrpunkter
- Fastställ kritiska gränsvärden för varje CCP
- Fastställ övervakningssystem för varje CCP
- Fastställ korrigerande åtgärder
- Fastställ verifieringsrutiner
- Fastställ dokumentation och journalföring
- Uppdatering och HACCP-gruppens roll
- Avslutning och tips till fördjupning

Du använder en vanlig webläsare på datorn, läsplattan eller mobilen. Utbildningsplattformen vi använder heter Coursio. När du gjort din beställning kommer du att få e-post med en länk samt inloggningsuppgifter till onlineutbildningen.

Ungefärlig tid för genomförande av utbildningen är 3-4 timmar.

Du har tillgång till kursen i 3 månader. En licens per deltagare. Du måste logga in med en egen e-postadress.