Om företaget

Vi tar hand om livsmedelsbranschen

Bergström & Hellqvist är branschledande på utbildningar och konsulttjänster inom kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vår drivkraft är att bidra till en god kultur för kvalitet och livsmedelssäkerhet och att alla konsumenter skyddas.

Ett genuint intresse och engagemang för att utveckla olika aktörerlivsmedelsbranschen har varit vår drivkraft ända sedan starten 1999. Under åren har vi haft ett stort antal kunder, både stora och små företagmyndigheter, kommuner och storhushåll i den svenska livsmedelsbranschen

Verksamheten är inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Måltidsverksamhet, Restaurang & Fast food och Kontrollmyndighet.

Grundarna har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder. 


Övrig information om företaget:

Organisationsnummer: 556611-2131
VD: Rikard Hellqvist
Säte: Uppsala
Besöksadress Uppsala: Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala