Om företaget

Bergström & Hellqvist AB är ett konsult- och utbildningsföretag som grundades hösten 1999 av agronomerna Magnus Bergström och Rikard Hellqvist. Affärsidén är att utveckla kunskap och arbetssätt hos aktörer livsmedelsbranschen så att de framgångsrikt hanterar och uppfyller marknadens krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. 

Ett genuint intresse och engagemang för att utveckla olika aktörerlivsmedelsbranschen har varit vår drivkraft ända sedan starten. Under åren har vi haft ett stort antal kunder, både stora och små företagmyndigheter och storhushåll i den svenska livsmedelsbranschen

Verksamheten är inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll, Restaurang & Fast food och Kontrollmyndighet.

Grundarna har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder. 


Övrig information om företaget:

Organisationsnummer: 556611-2131
VD: Rikard Hellqvist
Säte: Uppsala
Besökadress Uppsala: Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala