Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1

För dig som snabbt vill lära dig tolka och förstå kraven på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i en livsmedelstillverkning enligt ISO/TS 22002-1. Innehåller bakgrunden till standarden, en praktisk snabbguide, samt Bergström & Hellqvists kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kravelement.

Författare:
Magnus Bergström och Rikard Hellqvist
1480 kr ex moms