Förstå och tillämpa ISO 22000 - livsmedelsindustri

För dig som snabbt vill lära dig tolka och förstå ISO 22000. Innehåller praktisk snabbguide, beskrivning av nyckelfaktorer för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet samt Bergström & Hellqvists kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kravelement i livsmedelsindustri.

Författare:
Magnus Bergström och Rikard Hellqvist
1180 kr ex moms