Förstå och tillämpa ISO 22000

För dig som snabbt vill lära dig tolka och förstå ISO 22000:2018 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Innehåller praktisk snabbguide, beskrivning av ledningsprinciper samt Bergström & Hellqvists kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kravelement i en livsmedelsindustri. 

Handboken levereras i tryckt format med en praktisk spiralbindning.

Författare:
Magnus Bergström och Rikard Hellqvist
1980 kr ex moms