Förstå och tillämpa BRC Food

För dig som snabbt vill lära dig tolka och förstå BRC Global Standard for Food Safety (version 7). Innehåller praktisk snabbguide samt Bergström & Hellqvists kommentarer med tolkning och förslag på tillämpning av samtliga kravelement i en livsmedelsindustri. I handboken finns även en genomgång av de övergripande förändringarna i BRC-standarden jämfört mot den tidigare utgåvan av standarden.

Författare:
Magnus Bergström och Rikard Hellqvist
1180 kr ex moms